Växande långtidsarbetslöshet

Skriftlig fråga 2012/13:654 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 11 juli

Fråga

2012/13:654 Växande långtidsarbetslöshet

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Enligt junisiffrorna från Arbetsförmedlingen deltog totalt 179 000 personer i ett program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 3,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. Sedan juni föregående år har antalet ökat med över 10 000. Flest deltog i regeringens stora förvaringsprogram – den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin (JUG), drygt 95 000. Utväxlingen till arbete från detta program är välkänt lågt.

Vid slutet av juni hade också 219 000 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i minst sex månader, vilket är drygt 6 000 fler än för ett år sedan. Antalet av dessa personer som hade en tid utan arbete på minst tolv månader uppgick till 139 000 och närmare 70 000 hade varit arbetslösa i mer än 24 månader.

JUG:en växer liksom långtidsarbetslösheten. Förvaring och långtidsarbetslöshet tillhör det värsta som kan drabba en människa. Inte sällan ger det upphov till både psykisk och fysisk ohälsa. Fattigdom följer alltid i arbetslöshetens spår, ett fenomen som förvärrats genom försämringarna i de olika socialförsäkringssystemen. Alla de som i dag inget hellre vill än att arbeta och som söker arbete men som inte får något, plågas av den omänskliga retorik som framställer dem som lata bidragstagare. Regeringen och de borgerliga riksdagsledamöterna måste upphöra med denna.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Genom vilka åtgärder och insatser avser arbetsmarknadsministern att bryta den destruktiva JUG:ens och långtidsarbetslöshetens tillväxt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-07-11 Besvarad: 2013-07-25 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-25)