Växande arbetslöshet i Skåne och Landskrona

Skriftlig fråga 2011/12:713 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 25 juli

Fråga

2011/12:713 Växande arbetslöshet i Skåne och Landskrona

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Massarbetslösheten växer i Skåne och i min hemkommun Landskrona. Arbetsförmedlingen rapporterade för juni månad att 58 100 personer var inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, jämfört med 54 500 förra året. Arbetslösheten ökar snabbast för dem som varit arbetslösa mindre än sex månader eller mer än två år.

Arbetslösheten i Skåne är 9,5 procent i maj (i förhållande till den registerbaserade arbetskraften), vilket kan jämföras med 8 procent för hela landet. Dessa siffror torde ungefär ligga kvar även för juni månad.

Arbetslösheten i min hemkommun ligger nu på 14–15 procent, och den i Malmö, som är Skånes ojämförligt största kommun, ligger någon procent lägre.

Genom vilka insatser vill statsrådet häva massarbetslösheten och det som benämnts utanförskapet, vilka båda blivit högre sedan 2006, i Skåne och Landskrona?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-07-25 Besvarad: 2012-08-08 Anmäld: 2012-08-16 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-08)