Vättern som vattentäkt

Skriftlig fråga 2011/12:7 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 21 september

Fråga

2011/12:7 Vättern som vattentäkt

av Peter Persson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Att värna tillgången till ett friskt vatten är en av miljöpolitikens angelägna frågor.

Vättern är en unik sjö och utgör i dag dricksvattentäkt för 250 000 personer. Skilda riksintressen skyddar också Vättern och dess betydelse för friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö.

I denna unika sjö vill Försvarsmakten på ett närmast dramatiskt sätt utöka övningarna för militär verksamhet. Flygverksamheten föreslås utökas med 60 dagar per år och därmed utökar man utsläppen av flygfotogen från 193 till 5 600 kubikmeter årligen. Försvarsmakten kommer dessutom att fälla bomber, skjuta raketer och avlossa kulor som hamnar i sjön. Projektilskrotet av bly, stål och koppar kommer att ha påtagligt negativa effekter för Vättern. Många boende kring Vättern har uttryckt oro för den ovan beskrivna möjliga utvecklingen.

Hur avser miljöministern att agera kring den negativa miljöpåverkan som Försvarsmaktens utökade verksamhet kommer att ha på Vättern?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-21 Anmäld: 2011-09-22 Besvarad: 2011-09-28 Svar anmält: 2011-09-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-28)