vattenmyndighet till Skellefteå

Skriftlig fråga 2003/04:138 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 24 oktober

Fråga 2003/04:138

av Britta Rådström (s) till miljöminister Lena Sommestad om vattenmyndighet till Skellefteå

Regeringen föreslår i propositionen Förvaltning av vattenmiljön, att Sveriges landområden och kustvattenområden delas in i vattendistrikt i enlighet med ramdirektivet för vatten. Det föreslås inrättas fem vattendistrikt totalt. För varje vattendistrikt ska det finnas en ansvarig myndighet för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast betydelsen av att nya statliga myndigheter lokaliseras runtom i landet. Då gäller det att de inte automatiskt placeras i residensstäder, utan att också andra orter i länet kommer i fråga för att bredda arbetsmarknaden där. Exempelvis skulle vattenmyndigheten för Bottenviken kunna lokaliseras i Skellefteå, som dessutom har ett mycket omfattande avrinningsområde.

Jag vill fråga miljöministern om hon är beredd att vidta åtgärder för att Bottenvikens vattenmyndighet lokaliseras till Skellefteå.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-10-24 Anmäld: 2003-10-24 Besvarad: 2003-11-05 Svar anmält: 2003-11-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-05)