Vattenförsörjningen på Öland

Skriftlig fråga 2015/16:1100 av Jan R Andersson (M)

Jan R Andersson (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

I stora delar av sydöstra Sverige har grundvattennivåerna under våren legat långt under de normala, och på många håll rapporteras det om rekordlåga nivåer. Öland tillhör de områden som är allra mest utsatta när grundvattenmagasinen inte är tillräckligt påfyllda. Kommer det inte ordentligt med regn före sommaren riskerar stora delar av befolkningen att drabbas av vattenbrist. Hushåll och företag som tar vatten från grunda, grävda brunnar riskerar att få in saltvatten i brunnarna. Inte minst gäller det i områden med långa kuststräckor, som exempelvis Öland.

Under pågående klimatförändringar står Sverige inför stora utmaningar när det gäller frågor som på olika sätt rör vatten. Ofta hamnar diskussionen i hur man ska skydda de områden som påverkas av höjda vattennivåer, medan de som riskerar att drabbas av långvarig vattenbrist hamnar i skymundan.

På kort sikt går det inte att påverka grundvattennivåerna på olika håll i landet, men det finns andra sätt att förbättra tillgången på vatten. Den planerade vattenledningen från Kalmar läns fastland till Öland är en viktig del, men genom ett mer aktivt arbete kan man också hitta fler lokala vattenkällor i de områden där vattentillgången i dag är bristfällig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bidra till att säkra vattenförsörjningen i de områden i landet som riskerar att drabbas av vattenbrist?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-04-12 Överlämnad: 2016-04-13 Anmäld: 2016-04-14 Svarsdatum: 2016-04-20 Sista svarsdatum: 2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga