Vattenfalls investeringar i Polen

Skriftlig fråga 2009/10:442 av Bolund, Per (mp)

Bolund, Per (mp)

den 27 januari

Fråga

2009/10:442 Vattenfalls investeringar i Polen

av Per Bolund (mp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

För närvarande planerar Vattenfall ett antal stora kolkraftverk i Polen. Det handlar om kraftverken Opalenie på 1 600 megawatt, Pulawy på 1 400 megawatt samt Siekierki på 480 megawatt, som planeras för samförbränning av biobränsle och kol.

Om alla tre byggs ger det utsläpp på ca 20 miljoner ton koldioxid per år under 40 års tid, eller totalt 800 miljoner ton från nya Vattenfallägda kraftverk enbart i Polen.

En sådan utveckling försvårar ett genomförande av EU:s klimatpolitik och leder till ännu sämre rykte för Vattenfall i klimat- och miljösammanhang.

Jag vill med anledning av detta fråga näringsministern om hon avser att verka för att Vattenfall avbryter dessa klimatskadliga projekt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-27 Anmäld: 2010-01-27 Besvarad: 2010-02-03 Svar anmält: 2010-02-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-03)