Vattenfalls investeringar i fossil energiproduktion

Skriftlig fråga 2016/17:861 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Den 6 februari i år beslutade Vattenfall om en investering på 325 miljoner euro i ett nytt fossileldat kraftvärmeverk i Berlin. Verket kommer att använda sig av naturgas, och investeringen beskrivs av Vattenfall som en klimatvinst.

Det är sant att naturgas genererar lägre koldioxidutsläpp än kol och olja. Men den är inte desto mindre ett fossilt bränsle som bidrar till växthuseffekten och förvärrade klimatproblem. Att investera i nya fossila bränslen är inte en hållbar strategi.

Det var inte länge sedan Vattenfalls vd Magnus Hall uttryckte en önskan om att klimatavtalet i Paris skulle leda till fler satsningar på förnybart i energibranschen. Vattenfalls strategi skulle vara att driva på i den utvecklingen. Bland annat har man sagt sig vilja vara ledande i investeringsprojekt i förnybar produktion i just Tyskland och en rad andra länder under perioden 2016–2020.

Klimatkrisen är akut och kräver att kol och andra fossila bränslen avvecklas och ersätts med förnybar energi. Vattenfalls försäljning av den tyska brunkolsverksamheten var ett direkt klimathaveri. Att man nu väljer att investera i ny fossil energiproduktion i stället för förnybar sådan är ytterligare ett steg för att cementera Europas fossilberoende.

Sverige ska vara en föregångare i omställningen till förnybar energi och ett land som tar ansvar för kommande generationer. Vattenfalls ägardirektiv slår fast att företaget ska vara ledande i utvecklingen mot en miljömässig, hållbar energiproduktion. Ett svenskt statligt bolag, med den svenska regeringen som ytterst ansvarig, ska inte bidra till att befästa beroendet av fossil energiproduktion.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Menar ministern att nämnda investering är i linje med en miljömässig, hållbar energiproduktion och om inte, avser statsrådet att vidta några åtgärder för att Vattenfall inte ska investera i ny fossil energiproduktion så som just har beslutats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-16 Överlämnad: 2017-02-16 Anmäld: 2017-02-17 Svarsdatum: 2017-03-01 Sista svarsdatum: 2017-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga