Vattenfall och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna

Skriftlig fråga 2017/18:388 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Efter påtryckningar från gräsrotsorganisationer har Vattenfall gjort en utredning om riskerna för övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i och med importen av stenkol från Colombia. Cesarregionen i Colombia, där Vattenfalls stenkol bryts, har under lång tid plågats av högerextrema paramilitära grupper som systematiskt har förföljt och dödat fackliga aktivister och förkämpar för miljö- och människorättsfrågor. Flera rapporter har varnat för att kolbolagen samarbetat med de brutala paramilitära grupperna. Förutom att vara en mycket miljöskadlig verksamhet har kolbrytningen också pekats ut som en drivare i människorättsövergrepp. Begreppet blood coal är dessvärre inte helt utan relevans.

Den rapport som nu har offentliggjorts har rubriken A human rights risk assessment in Colombia och publicerades den 7 november i år. I rapporten finns rekommendationer för hur situationen för de fackliga och mänskliga rättigheterna samt miljöhänsynen ska kunna stärkas. Rapporten rekommenderar Vattenfall att avbryta kolimporten om det inte sker konkreta förbättringar. Därför är det av yttersta vikt att rapportens rekommendationer nu omvandlas till konkret handling. Där har både Vattenfall som företag och Vattenfalls ägare, det vill säga staten, ett stort ansvar. Och där har regeringen det yttersta ansvaret.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att rapportens rekommendationer ska implementeras i praktiken?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-12-04 Överlämnad: 2017-12-05 Anmäld: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-13 Sista svarsdatum: 2017-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga