Vattenfall och kärnkraftverken efter 2040

Skriftlig fråga 2019/20:488 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

En säker och klimatneutral elförsörjning är avgörande för att Sverige ska kunna klara övergången till ett klimatmässigt hållbart samhälle med bibehållen välfärd. Sverige har i dag en säker, effektiv elproduktion med konkurrenskraftiga priser och små utsläpp av växthusgaser. En av hörnstenarna i elförsörjningen är kärnkraften. Dessvärre står vi för närvarande inför en situation där ytterligare två reaktorer – Ringhals 1 och 2 – som båda ägs bland annat av statliga Vattenfall, riskerar att avvecklas i förtid.

Företrädare för statligt ägda Vattenfalls högsta ledning har nu meddelat att de överväger att låta de svenska kärnkraftverken användas längre än vad som tidigare sagts.

Vattenfall och energibolaget Uniper, som tillsammans äger det svenska kärnkraftverket Ringhals, säger nu att de är beredda att låta kärnkraftverken drivas längre än 2040. De två ägarna har till och med sagt att de kan tänka sig att bygga ny kärnkraft i Sverige.

Det måste uppfattas som en rejäl omsvängning jämfört med tidigare när det nu visar sig finnas intressenter i Sverige som är beredda att använda kärnkraften längre än vad som sas i energiöverenskommelsen som slöts för tre år sedan och där det ensidigt sattes upp ett politiskt mål om att ingen el i den svenska elproduktionen skulle komma från kärnkraft 2040. Detta politiska mål påverkade också Vattenfalls planering. Nu verkar Vattenfall i sin framtidsplanering utgå från att landets energiförsörjning ska bygga på fossilfri energi där kärnkraften ska ses som en viktig del i svensk energiförsörjning.

Mot bakgrund av de nya beskeden från Vattenfall vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur ser regeringen och statsrådet på att Vattenfall vill ha möjlighet att fortsätta driva kärnkraftverket Ringhals längre än beräknat, och är regeringen beredd att låta kärnkraften användas efter 2040?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-26 Överlämnad: 2019-11-26 Anmäld: 2019-11-27 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga