Vattenbruk

Skriftlig fråga 2008/09:1000 av Åsling, Per (c)

Åsling, Per (c)

den 1 juni

Fråga

2008/09:1000 Vattenbruk

av Per Åsling (c)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I mars presenterade regeringens särskilde utredare Håkan Larsson betänkandet Det växande vattenbrukslandet. Där analyseras förutsättningarna att utveckla en ekonomiskt och ekologiskt bärkraftig vattenbruksnäring i Sverige.

Där konstateras att vattenbruk är klimatsmart med förhållandevis liten miljöpåverkan samt att Sverige har goda förutsättningar att bedriva den typen av näringsverksamhet, inte minst tack vare alla de sjöar som finns i Sverige och vår långa kust. De arter som enligt utredningen har bäst förutsättningar att odlas, på kort och lång sikt, är röding och regnbåge i de reglerade sjöarna i norr och mussel- och ostronodling på västkusten.

I den handlingsplan som finns med i utredningen beskrivs 13 åtgärder som skulle stärka förutsättningarna för en utveckling av den svenska vattenbruksnäringen. Där efterfrågas bland annat en nationell strategi inom vattenbruk och att Fiskeriverket får ett förstärkt uppdrag att arbeta med dessa frågor. Dessutom efterfrågar utredningen åtgärder för regelförenkling och minskad byråkrati samt förbättrad forskning och utveckling med mera. Att genomföra handlingsplanen skulle visserligen kräva en satsning från statens sida, men det skulle samtidigt vara betydelsefullt för att skapa nya jobb och tillväxt, inte minst på landsbygden. Den norska laxodlingen är ett levande bevis på det.

Hur avser jordbruksministern att gå vidare med utredningen Det växande vattenbrukslandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-01 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-10 Svar anmält: 2009-06-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-10)