Vatikanstaten och FN:s kvinnokonvention

Skriftlig fråga 1999/2000:1178 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 29 juni

Fråga 1999/2000:1178

av Ulla Hoffmann (v) till utrikesminister Anna Lindh om Vatikanstaten och FN:s kvinnokonvention

Under ett besök i Uganda i år stod det klart att den katolska kyrkan har en mycket stor makt över hur spridningen av hiv/aids ska bekämpas. Uganda har bedrivit ett framgångsrikt arbete dels genom att frågan diskuteras öppet och dels har man fört en intensiv propaganda för t.ex. kondomer. Detta accepteras inte av den katolska kyrkan som anser att det viktigaste botemedlet är sexuell avhållsamhet. När det blev känt att de emergency kits som delades ut av UNFPA och Unicef i flyktingläger innehöll dagen efter-piller till våldtagna flickor och kvinnor reagerade påven med förbud. Hans uppmaning till de våldtagna kvinnorna i Bosnien var att de skulle "vända denna våldshandling till en kärlekshandling".

Vatikanstaten har status av Non Member State Pemanent Observer i FN, valet ger påven tillgång till alla möten och dokument och möjlighet att tala inför generalförsamlingen och delta i debatter. Vid FN:s befolkningskonferens i Kairo och kvinnokonferensen i Beijing drev den Heliga Stolen sin syn på sexuell och reproduktiv hälsa, som man hävdar är en inblandning i familjens inre angelägenhet. Konferensen fick ägna oändlig tid åt kvinnofientliga förslag. Eftersom katolska kyrkan, liksom andra religiösa samfund, är frivilligorganisationer, är det orimligt att Vatikanstaten har denna status i FN, allra helst som det budskap man förmedlar är djupt kvinnofientligt.

Min fråga till statsrådet är därför:

Avser regeringen vidta några åtgärder för att Sverige i FN ska driva frågan om en översyn av den Heliga Stolens status i FN syftande till att Vatikanstatens privilegierade ställning upphör?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-30 Besvarad: 2000-07-06 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-06)