Västra stambanan

Skriftlig fråga 2017/18:1300 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Situationen på Västra stambanan är helt ohållbar för persontrafiken och godset.

Västra stambanan är pulsådern för landets järnvägstrafik – både för person- och godstrafiken.

Västra stambanan servar dagligen landet med varor från och till Göteborgs hamn; transporterna är livsviktiga för Västsverige och övriga landets företag och jobb.

Västra Götalandsregionen har prioriterat en utbyggnad av Västra stambanan inför den nya infrastrukturproppen. Även Monica Green (S) har påtalat vikten av att Västra stambanan prioriteras.

Det verkar därför mycket märkligt att S-regeringen i stället fortsätter att diskutera en ofinansierad höghastighetsbana när kraften i stället borde läggas på en utbyggnad och upprustning av landets pulsåder Västra stambanan.

Förra mandatperioden kraftsamlade politiker i Västsverige och Skaraborg och den då styrande alliansregeringen för en finansiering och utbyggnad av E20 och lyckades hitta en gemensam lösning för denna utbyggnad. Tyvärr har jag inte sett någon sådan tydlig vilja hos nuvarande regering att tillmötesgå Västsveriges behov av en utbyggnad av Västra stambanan.

Stoppen och problemen på Västra stambanan riskerar företag, jobb och tillväxt i hela landet.

Politiker i Västsverige har prioriterat en utbyggnad av Västra stambanan, och det är regeringens sak att sedan att prioritera denna utbyggnad i sin infrastrukturpropp. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet och regeringen att göra en liknande kraftsamling för att hitta en lösning på en nödvändig utbyggnad av Västra stambanan som alliansregeringen gjorde för att lösa utbyggnaden av E20?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-15 Överlämnad: 2018-05-15 Anmäld: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga