Västkustbanan.

Skriftlig fråga 1997/98:425 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)
Fråga 1997/98:425 av Eva Flyborg (fp) till försvarsministern om Västkustbanan.

I den föreslagna sträckningen av Västkustbanan ingår det en tunnel på 2000 meter under en sjö och en mosse i Kungsbacka kommun. Denna tunnel saknar utrymningsmöjligheter. Vid en olycka riskerar stora mängder vatten att strömma in i tunneln. Efter utsprängning och injekteringsborrning återstår bara en meters bergtäckning upp till sjöns botten. Förutom den uppenbara risken för tågpassagerare föreligger stor risk för vatteninläckage och att de boendes brunnar kommer att sina då grundvattnet sänks. Banverket har sökt byggnadslov för Åsatunneln, 1,85 km lång, i södra Kungsbacka två gånger. Båda gångerna har Räddningstjänsten avstyrkt.

Det har redan beslutats om Västkustbanans sträckning genom Stråvallastrand, men detta är överklagat till EU-kommissionen. På den sträckningsdel där den 2000 meter långa tunneln ingår finns dock ännu inget byggnadslov. Räddningsverket i Kungsbacka har inte heller gett sitt tillstånd då utrymningsvägar saknas till tunneln. Blir det ett beslut som går emot Banverket i denna fråga faller, i enlighet med all logik, sträckningen av Västkustbanan genom Stråvallastrand.

Med anledning av det ovan skrivna vill jag fråga försvarsministern på vilket sätt regeringen tänker agera för att Banverkets planerade sträckning av Västkustbanan kommer att få fullgoda räddningsmöjligheter.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-02-11 Anmäld: 1998-02-16 Besvarad: 1998-02-19
Svar på skriftlig fråga