värvning till andra länder

Skriftlig fråga 2002/03:1311 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 15 augusti

Fråga 2002/03:1311

av Carina Hägg (s) till försvarsminister Leni Björklund om värvning till andra länder

Frågan om värvning av soldater till andra länder är förenligt med svensk lagstiftning och med våra internationella åtaganden måste klarläggas. Ett exempel på att det behovet är starkt är det faktum att svenskar värvas till den israeliska armén. Svenskarna kan tjänstgöra såväl i Israel som på de ockuperade områdena. Israel har fått hård kritik för brott mot folkrätten på de ockuperade områdena. Att Sverige och Israel har olika syn på jurisdiktionen och mänskliga rättigheter är uppenbart och har framförts av bland andra MR-organisationer. Systemet med legosoldater är mycket gammalt. Den moderna form av värvning av legosoldater som jag här har gett exempel på har inte uppmärksammats av lagstiftarna. Jag anser att det är en allvarlig brist att det inte i vår lagstiftning finns klara riktlinjer på det här området.

Jag vill fråga försvarsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att skapa ökad klarhet om den svenska synen på värvning av soldater till andra länder.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-15 Besvarad: 2003-08-28 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-28)