Vårt kommunala vatten

Skriftlig fråga 2019/20:562 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Sverige är ett land som av hävd och tradition haft bra och drickbart kranvatten. Något vi dock behöver värna och vara rädda om.

Vårt svenska dricksvatten kommer till stor del direkt från kranen. Vi är ett av de länder i världen som har den bästa kvaliteten på dricksvatten; att vattnet i våra kranar går att dricka anser de flesta vara en självklarhet.

Trots detta har det vid flera tillfällen i våra kommuner kommit larm om att vattnet i våra kranar av olika anledningar inte är tjänligt som dricksvatten.

Många av våra vattenreservoarer är både gamla och dåligt underhållna. Även våra vattenledningar är ofta gamla och slitna, och man beräknar att läckagen från våra vattenledningar är stora på grund av detta.

Flera tragiska händelser har inträffat vad avser orent vatten. I Norge dog två personer, varav ett barn, på grund av otjänligt vatten, något man var ovetande om innan förgiftningen inträffade. I Örebro för något år sedan fick hela det kommunala vattensystemet stängas av efter att en toalett läckt rakt in i vattenreservoaren beroende på sprickor som uppstått.

Många av våra vattentorn är gamla och materialet är ofta betong, vilket innebär att även om det åldras långsamt så åldras materialet över tid och sprickor kan uppstå. Sprickor kan innebära att vattnet kontamineras och att människor ovetande dricker otjänligt vatten. För att konsumenterna ska få ett hälsosamt och gott dricksvatten är det därför nödvändigt att reservoarerna inspekteras regelbundet och rengörs vid behov. Dåligt skötta reservoarer är inte sällan en orsak till försämrad vattenkvalitet.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vad avser ministern att göra för att förebygga att liknande tillbud med otjänligt kommunalt vatten inte inträffar igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga