Varslen i Säffle

Skriftlig fråga 2012/13:55 av Johansson, Ann-Kristine (S)

Johansson, Ann-Kristine (S)

den 19 oktober

Fråga

2012/13:55 Varslen i Säffle

av Ann-Kristine Johansson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Volvos varsel i Säffle får stora konsekvenser för orten. Beslutet att flytta fabriken utomlands innebär att drygt 300 personer mister sina jobb. Varslet får dessutom återverkningar för underleverantörerna i Värmland och Dalsland.

Det behövs olika åtgärder från regeringens sida för att lindra effekterna av varslen som nu drabbar näringslivet. Ett sätt är att använda de statliga riskkapitalfonderna för att investera hos de småföretagare som behöver riskvilligt kapital för sin verksamhet. Inlandsinnovation borde kunna vara en sådan aktör om det fanns möjligheter för dem att gå utanför sitt eget målområde.

Jag vill därför fråga näringsministern:

Kommer näringsministern att se över hur man kan bredda och utöka Inlandsinnovations verksamhet till att gälla fler områden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-19 Anmäld: 2012-10-19 Besvarad: 2012-10-24 Svar anmält: 2012-10-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-24)