Varsel vid Plannja

Skriftlig fråga 2008/09:453 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 22 december

Fråga

2008/09:453 Varsel vid Plannja

av Fredrik Lundh (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

SSAB har varslat 320 personer i Luleå om uppsägning, varav omkring 120 personer finns på Plannja. Bedömningen bland de fackliga organisationerna är att många av jobben på SSAB försvinner på grund av lågkonjunkturen, men återkommer när konjunkturen vänder.

Det gäller dock inte arbeten på Plannja, där företagsledningen inte har presenterat några särskilda motiv till föreslagen flyttning av jobben från Luleå till Småland. Det finns mycket starka skäl som talar för att ha jobben kvar i Luleå, varför de fackliga organisationerna tror att företagsledningen använder lågkonjunkturen som en förevändning för en nedläggning.

Näringsministern har vid flera tillfällen uttalat att arbetsgivarna ska ta ett stort ansvar för sina anställda när de riskerar att bli arbetslösa. Ansvaret borde vara särskilt stort när det gäller varsel utan tydliga orsaker.

Avser näringsministern att vidta åtgärder för att, exempelvis genom den regionala samordnaren i Norrbottens län, påtala arbetsgivaransvaret i ovan beskrivna fall?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-22 Svar anmält: 2009-01-13 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-13)