Varsel i Norrbotten

Skriftlig fråga 2012/13:129 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 22 november

Fråga

2012/13:129 Varsel i Norrbotten

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Antalet varsel ökar i Sverige, och i dagarna kom det nya dystra siffror från Arbetsförmedlingen. Under oktober varslades ca 10 300 personer, vilket kan jämföras med 5 700 för ett år sedan. Till det kan tilläggas att arbetslösheten redan är hög. I dag är 400 000 svenskar utan jobb. Det är framför allt långtids- och ungdomsarbetslösheten som ökar. Utvecklingen i Sverige är oroväckande.

I Norrbotten var det 321 personer som varslades om uppsägning i oktober. Det är 250 personer fler än föregående år. Enligt Arbetsförmedlingens statistik är det drygt 1 200 personer som totalt i år varslats om uppsägning i Norrbotten, vilket är en ökning med nästan 900 personer jämfört med i fjol.

Med anledning av detta undrar jag vilka åtgärder som arbetsmarknadsministern kommer att vidta mot de ökande antalen varsel i Norrbottens län. 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-22 Anmäld: 2012-11-22 Besvarad: 2012-11-28 Svar anmält: 2012-11-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-28)