Varsel i Dalarna

Skriftlig fråga 2012/13:725 av Güclü Hedin, Roza (S)

Güclü Hedin, Roza (S)

den 26 augusti

Fråga

2012/13:725 Varsel i Dalarna

av Roza Güclü Hedin (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Varselvågen är tillbaka i Dalarna!

Under hela 2012 stack Dalarna ut som ett positivt exempel i ett Sverige som i övrigt drabbades av många varsel. I januari 2013 förändrades dess värre detta, och varslen fördubblades. Den negativa utvecklingen fortsatte fram till maj, då det såg ut som att den olyckliga trenden skulle brytas. Men det var bara tillfälligt.

Under både juni och juli har dubbelt så många varslats jämfört med samma månader 2012. I juni varslades 117 personer jämfört med 60 personer 2012, och i juli varslades hela 170 personer jämfört med 87 motsvarande månad året innan. De näringar som är berörda är olika, men att de påverkar länet är påtagligt.

Vad avser näringsministern att göra för att motarbeta denna varseltrend?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-26 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-04 Svar anmält: 2013-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-04)