Värnskatten och danska konservativas erfarenheter

Skriftlig fråga 2009/10:859 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 1 juni

Fråga

2009/10:859 Värnskatten och danska konservativas erfarenheter

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Från Danmark meddelas det att de närmaste tre åren kommer antalet danska arbetare som betalar så kallad topskat att öka dramatiskt. I absoluta tal rör det sig om ytterligare ca 300 000 inkomsttagare som 2013 får betala en extra marginalskatt på 15 procent.

En topskat på 15 procent tas ut på den del av årsinkomsten som överstiger 389 900 danska kronor. Med det sparpaket som nyligen presenterades av den danska regeringen kommer inte gränsen för när man betalar topskat att räknas upp med inflationen de närmaste åren, vilket får till följd att betydligt fler danskar når upp till en årsinkomst som innebär topskat. Förslaget är politiskt känsligt i Danmark då antalet danskar som betalar topskat under den nuvarande borgerliga regeringen kommer att nå samma nivå som under det tidigare socialdemokratiska styret. Mike Legarth som är talesman för Konservative i skatte- och näringslivsfrågor anser att fler danskar som betalar topskat är ett nödvändigt ont. Enligt uppgift säger han att den borgerliga regeringen gör det för att det skulle se märkligt och osolidariskt ut om inte alla bidrog till besparingspaketet.

Efter att ha sänkt skatterna med hundra miljarder är de svenska statsfinanserna osäkra. Den höga arbetslösheten begränsar skatteintäkterna samtidigt som befolkningssammansättningen med allt fler äldre kommer att kräva större resurser. Idéerna om att ta bort värnskatten framstår som alltmer orealistiska och oansvariga.

När avser finansministern att klargöra att ett avskaffande av värnskatten inte är aktuellt mot bakgrund av det statsfinansiella läget och framtidens välfärdsbehov?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-01 Anmäld: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-14)