värnpliktsutbildning

Skriftlig fråga 2000/01:1314 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 30 maj

Fråga 2000/01:1314

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktsutbildning

Under 2001 ska Försvarsmakten spara närmare 700 miljoner kronor, främst inom förbandsverksamheten. Detta som ett led i att försöka få ordning på sin ekonomi. Det är dock viktigt att sparandet sker på ett förnuftigt sätt.

Den senaste tiden har ett tusental värnpliktiga inom marinen blivit erbjudna att få sluta två månader tidigare än planerat. De värnpliktiga som godkänner hemförlovningen mister sin dagersättning och får dessutom ytterst lite tid på sig att planera sitt boende och sin försörjning vid den för tidiga hemkomsten.

För de värnpliktiga som av olika anledningar inte kan eller vill sluta tidigare bör den kvarvarande utbildningstiden vara meningsfull.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidtaga för att de värnpliktiga som väljer att fullgöra sin plikt ska få en fortsatt meningsfull utbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-05-31 Anmäld: 2001-06-06 Besvarad: 2001-06-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-06)