värnpliktsfrågan

Skriftlig fråga 1998/99:466 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)
Fråga 1998/99:466 av Rolf Gunnarsson (m) till försvarsministern om värnpliktsfrågan

den 18 mars

 

I dag fungerar "mönstringen", i den del som gäller besked till den blivande soldaten, relativt bra. Den som mönstrar får ofta klart besked om vilken typ av soldat han/hon skall bli, vilken dag som inryckningen skall ske, vilken ort som gäller för utbildningen, liksom datum för utryckningen.

Visst förekommer kritik - ibland stark kritik - mot att Pliktverket lämnar oerhört sena besked om förändringar. Men det är ju mera en följd av den ryckighet som försvaret fått genom riksdagens och regeringens olika beslut.

Nu finns förslag, för mönstringen, som oroar. Det är viktigt - definitivt i ett hårt bantat försvar - att den som mönstrar får klara besked, som man dessutom kan lita på.

Förslag som nu tycks finnas talar om att besked bara skall ges att man blir "soldat", att man skall in exempelvis mellan 180-230 dagar, att inryckning exempelvis skall ske under våren 2001 och att man skall utbildas på ett förband i "Mälardalen".

Det här är en klar försämring. Erfarenheterna är att soldaterna uppskattat klara besked - allt för planering av utbildning och annat.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet vidtaga för att den blivande soldaten också fortsättningsvis skall ges relativt klara besked vid mönstringen?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-18 Anmäld: 1999-03-23 Besvarad: 1999-03-31
Svar på skriftlig fråga