värnpliktigas skador

Skriftlig fråga 1998/99:872 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)
Fråga 1998/99:872 av Rolf Gunnarsson (m) till försvarsministern om värnpliktigas skador

den 26 augusti

 

Antalet värnpliktiga, som skadar sig under militärtjänstgöringen, ökade med 15 % under 1998 enligt siffror som nu publicerats.

Totalt skadades 3 794 värnpliktiga under sin tjänstgöring. Största ökningen redovisas bland hörselskadorna, en ökning med över 100 %. Siffrorna är hämtade från Försvarets sjukvårdscentrum.

Med anledning av de nu redovisade siffrorna vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att minska risken för skador som drabbar de värnpliktiga?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-08-26 Besvarad: 1999-09-01 Anmäld: 1999-09-14
Svar på skriftlig fråga