värnpliktiga från Skåne

Skriftlig fråga 1999/2000:404 av Jönsson, Marianne (s)

Jönsson, Marianne (s)

den 17 december

Fråga 1999/2000:404

av Marianne Jönsson (s) till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktiga från Skåne

En viktig faktor i ett framtida försvar är att värnplikten genomförs nära där den värnpliktige är bosatt, både ur ekonomisk och social synvinkel.

I Skåne bor det 1,2 miljoner invånare. Det framtida utbildningsbehovet av värnpliktiga i vårt land kommer att vara ca 19 000, varav 1 900 förväntas komma från Skåne.

Hässleholms garnison har kapacitet att utbilda ca 1 500 värnpliktiga. Revinge som regeringen föreslagit vara det enda kvarvarande förband i Skåne, har kapacitet att utbilda 750 värnpliktiga.

Så vitt jag förstår kommer mer än hälften av skåningarna att placeras i utbildningsreserven.

Det kan också innebära att investeringar måste göras i Revinge för att kunna ge plats för dubbelt så många värnpliktiga som i dag.

En, enligt min uppfattning, trolig utveckling blir att flertalet skånska värnpliktiga kommer att få genomföra sin utbildning på annan ort, med långa och kostnadskrävande resor som följd.

Kommer en nedläggning av garnisonen i Hässleholm att innebära stora fördyringar för försvaret och långa resor för de värnpliktiga från Skåne?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-12-17 Besvarad: 2000-01-04 Anmäld: 2000-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-04)