varningstriangel på läkemedel

Skriftlig fråga 2004/05:562 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 9 december

Fråga 2004/05:562

av Krister Örnfjäder (s) till statsrådet Ylva Johansson om varningstriangel på läkemedel

Enligt uppgift kommer den varningstriangel som finns på läkemedel att avskaffas. Den ska senast i slutet av 2006 vara ersatt med en varningstext i läkemedlets bipacksedel. Skälet uppges vara att det bara är vissa trafikfarliga läkemedel som har triangeln. Patienter kan därför förledas att tro att läkemedel som saknar triangel därmed är ofarliga att använda i samband med bilkörning. Enligt min uppfattning är detta en konstig slutsats som kommer att öka risken för att trafikfarliga läkemedel används vid bilkörning. Varningstriangeln är välkänd för de flesta. En text, som oftast är skriven med liten stil, förblir ofta oläst. Slutsatsen borde därför i stället vara att läkemedelsföretagen åläggs att förse förpackningarna med en tydlig varningssignal. Det kan självfallet kompletteras med en varningstext som läggs i förpackningen.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att de läkemedel som har konstaterats vara trafikfarliga ska förses med en varningstriangel, eventuellt i kombination med en varningstext.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-12-09 Anmäld: 2004-12-09 Besvarad: 2004-12-15 Svar anmält: 2004-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-15)