Värnandet av yttrandefriheten i Egypten

Skriftlig fråga 2007/08:1366 av Svantesson, Elisabeth (m)

Svantesson, Elisabeth (m)

den 13 juni

Fråga

2007/08:1366 Värnandet av yttrandefriheten i Egypten

av Elisabeth Svantesson (m)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den senaste tiden har flera tecken på en positiv utveckling kunnat skönjas i det konfliktfyllda Mellanöstern. Förhandlingarna mellan Israel och flera av dess grannar är ett positivt tecken. Frihandelszonen mellan Egypten och Israel som upprättades i fjol är ett annat.

Men denna frihandelszon till trots finns det många i Egypten som fortfarande ser med onda ögon på sin granne. Nyligen gjorde den egyptiske kulturministern Farouk Hosnis ett mycket obehagligt uttalande i det egyptiska parlamentet när han sade att om han fann några israeliska böcker i egyptiska bibliotek så skulle han själv bränna dem.

Ett sådant uttalande kan inte få stå oemotsagt. Det visar på en bristande respekt för yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna. Enligt UD:s egna rapporter om de mänskliga rättigheterna runt om i världen sägs att läget förvärrats i Egypten under 2007 och att en upptrappning skett som inneburit att yttrandefriheten kringskurits ytterligare. Det är mot denna dystra fond som uttalandet ska ses. I sammanhanget kan det vara värt att påminna sig om den välkände författaren Heinrich Heines ord: Varhelst man bränner böcker kommer man förr eller senare också att bränna människor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att markera avståndstagande mot den egyptiske kulturministerns uttalande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-13 Anmäld: 2008-06-13 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)