Värnande av mänskliga rättigheter för Kinas medborgare

Skriftlig fråga 2019/20:7 av Ann-Sofie Alm (M)

Ann-Sofie Alm (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Sverige har en stolt tradition av att vilja arbeta för att upprätthålla mänskliga rättigheter i Sverige och i världen. Så ska det fortsatt vara.

Den 20 juli i år var det 20 år sedan förföljelsen och det systematiska fängslandet av falungongutövare utlystes av det kommunistiska partiet i Kina. År 2017 framkom det att även uigurerna systematiskt satts i omskolningsläger för att lära sig tänka och leva rätt enligt den kommunistiska staten.

En oberoende tribunal i London, The Independent Tribunal Into Forced Organ Harvesting of Prisoners of Conscience in China (The China Tribunal), har konkluderat att Kina som stat, utom allt rimligt tvivel, har begått brott mot mänskliga rättigheter – detta genom att fängsla människor utan rättegång, genom att utöva tortyr för att få dessa människor att ändra åsikt och genom att stämpla dessa människor som den kommunistiska staten Kinas fiender. Det står också enligt The China Tribunal klart att dessa av den kommunistiska staten Kina fängslade människor testas medicinskt och dödas för att deras organ ska säljas. Vittnesmålen som framkommit inför The China Tribunal berättar om fasansfulla brott mot mänskliga rättigheter. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Är ministern och regeringen beredda att initiera diskussioner med övriga länder inom EU och FN i syfte att vidta adekvata åtgärder för att ställa de skyldiga för dessa brott mot mänskliga rättigheter, som enligt The Independent Tribunal Into Forced Organ Harvesting of Prisoners of Conscience in China begåtts av den kinesiska staten, inför internationell domstol?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-12 Överlämnad: 2019-09-13 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga