Värmlands kommunikationer med flyg och tåg

Skriftlig fråga 2007/08:1229 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 16 maj

Fråga

2007/08:1229 Värmlands kommunikationer med flyg och tåg

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det regionala flyget i Sverige har stor betydelse, inte minst för företagen och näringslivet. Därmed betyder flyget mycket för regioners utveckling, på mindre orter och i glesbygdsregionerna.

I en radiointervju i Radio Värmland, den 11 maj, säger Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke, att staten bör behålla och satsa på endast sju nationella flygplatser. Luftfartsverket anser också att statens subventioner till Karlstads flygplats bör upphöra. I samma radioinslag intervjuas infrastrukturminister Åsa Torstensson, och hon uttalar sitt stöd för Luftfartsverkets slutsatser. Konsekvensen av ministerns uttalande blir att Karlstads flygplats inte ska prioriteras och därmed mista sitt statliga bistånd. Det är tveksamt om Karlstads flygplats skulle överleva på endast marknadsmässiga villkor. En nedläggning skulle innebära ett dråpslag för näringslivet och för enskilda som förlorar viktiga transportmöjligheter.

Goda kommunikationer är nödvändigt för en positiv utveckling i Värmland. Om flygplatsen försvinner återstår tåget för de längre resorna. Antalet tågförbindelser mellan Värmland och Stockholm har dock skurits ned under det senaste året, vilket försämrat pendlingsmöjligheterna.

För att bibehålla och utveckla en bra kommunikationsstruktur i Värmland behöver både flygets och järnvägens förutsättningar bli bättre.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att förbättra Värmlands möjligheter till goda kommunikationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-16 Anmäld: 2008-05-19 Besvarad: 2008-05-26 Svar anmält: 2008-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-26)