Världsarvet Falu koppargruva

Skriftlig fråga 2007/08:1208 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 13 maj

Fråga

2007/08:1208 Världsarvet Falu koppargruva

av Camilla Lindberg (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Det svenska välståndet bygger till stor del på att vi under flera århundraden lyckats nyttja de rikliga naturresurser som funnits runt omkring oss. Falu koppargruva är en mycket stor del av denna svenska industrihistoria. Den är ett monument över historiskt entreprenörskap och en plats där historiska förhållanden kan gestaltas på ett levande sätt som är omöjligt att uppnå i ett klassrum. Falu koppargruva är en så unik plats att den finns med på Unescos världsarvslista.

Det gladde mig därför mycket att för en tid sedan få möjlighet att delta i kulturministerns besök vid Falu koppargruva. Jag är väl medveten om att kulturministern har stor förståelse för de stora omkostnader som är förenade med att bevara och utveckla detta unika världsarv så att nuvarande och kommande generationer på plats kan få möjlighet att beskåda detta mäktiga monument över mänsklig skapelsekraft.

Jag är också medveten om att Falu koppargruva årligen tilldelas omkring 2–3 miljoner genom det statliga anslaget för bidrag till kulturmiljövård, men trots detta generösa stöd finns det stora problem med att hålla miljön i gruvan säker för de många besökarna, varav många är barn och unga.

Min fråga till kulturministern är om hon i arbetet med att värna vårt gemensamma kulturarv har några ytterligare planer för att säkerställa vården av och tillgängligheten till våra världsarv, då särskilt Falu koppargruva.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-05-21 Svar anmält: 2008-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-21)