Världens största kärnvapenfria region

Skriftlig fråga 2009/10:89 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 oktober

Fråga

2009/10:89 Världens största kärnvapenfria region

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Afrika är världens största kärnvapenfria region. Det afrikanska avtalet kan bidra till en värld fri från kärnvapen. Jag välkomnade i augusti beskedet från det internationella atomenergiorganet, IAEA, och Afrikanska unionen, AU, att det afrikanska avtalet för en kärnvapenfri zon trätt i kraft. Burundi blev det 28:e landet som skrev under avtalet, medan länderna Algeriet och Burkina Faso skrev under avtalet redan 1998. Avtalet benämns Pelindaba-avtalet efter kärnforskningsinstitutet i Pelindaba i Sydafrika. Pelindaba var centrum för det dåvarande sydafrikanska programmet för atombomber.

Inget land i Afrika har i dag kärnvapen. Men på den afrikanska kontinenten finns uranrika områden. Afrika uppges vara en av de regioner som har problem med radioaktivt kärnavfall. Dumpningen av kärnavfall är fortfarande ett stort problem i flera afrikanska länder, Somalia är ett av de länder som nämns. I Europa uppges Frankrike vara beroende av uran från Niger. Även Algeriet, Botswana, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Gabon, Gambia, Guinea, Malawi, Mali, Marocko, Namibia, Tanzania och Zambia lär vara uranproducerande länder.

Vi ser kamp om råvaror som i bästa fall kan bidra till ekonomisk och social utveckling. Men likväl ser vi tecken på motsatsen. Enskilda, multinationella bolag och länder som importerar uran till Europa bidrar till problembilden. Sveriges regering och ordförandeskapet för EU har att välkomna avtalet och bidra till dess implementering samt uthållighet.

Jag vill därför fråga utrikesministern vilka konkreta initiativ som Pelindaba-avtalet ger anledning för utrikesministern att ta i Sverige och inom EU.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-14 Anmäld: 2009-10-14 Besvarad: 2009-10-22 Svar anmält: 2009-10-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-22)