Varje människas rätt till sin sexualitet

Skriftlig fråga 2019/20:614 av Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Ska den som lever med en funktionsnedsättning vara könlös och avsexualiserad? Självklart inte, men det saknas i dag kunskap om relationer och om sexuell hälsa inom LSS, både hos personal och hos de människor som ska lyftas och ges frihet. 

Risken är att människor blir sexuellt diskriminerade och inte får den hjälp de behöver, samtidigt som de personliga assistenterna blir otrygga i sin yrkesroll. 

En möjlig väg att ändra på detta vore att Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten tog fram vägledning för sexuell hälsa och rättigheter, SRHR. Det kan nämnas att en liknande modell redan i dag finns i Danmark. Där utfärdade Socialministeriet 2001 en vägledning med riktlinjer för boendepersonal, assistenter med flera, låt vara att den är skriven med utgångspunkt i dansk lagstiftning som i vissa delar tydligt skiljer sig från den svenska. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Överväger ministern och regeringen att ge direktiv till Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten om att ta fram vägledning för SRHR?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-10 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga