Vargbeståndet i renbetesområden

Skriftlig fråga 2019/20:454 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Varg i renbetesområden är och har alltid varit problematiskt. Renskötseln drabbas hårt både ekonomiskt, kulturellt och på flera personliga plan. Det handlar inte bara om att vargen river ett antal renar, utan även om att stora flockar skräms till flykt och skingras.

Länsstyrelserna kan bevilja tillfällig skyddsjakt inom ett renbetesområde, men ofta efter att renar dödats. Det är då alltså inget annat än en nödlösning där skadan ofta redan är skedd. Tillfällig skyddsjakt är ingen långsiktig lösning på ett återkommande problem utan ett sätt att försöka stoppa en eskalerande situation för stunden. Därtill föregås skyddsjakt oftast av utdragna processer innan beslut kan fattas.

Naturvårdsverket har meddelat att licensjakten på varg slopas i januari 2020 då man bedömt att det inte finns utrymme för det. De som bor nära eller på annat sätt drabbas av varg riskerar att tappa förtroendet för myndigheters kunskap om förvaltning när man gång på gång fattar onyanserade beslut över huvudet på de som berörs.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser regeringen att göra för att beslut som rör vargbeståndet i renbetesområden fattas med hänsyn till renskötsel och till de som på olika sätt berörs av frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga