vårdrelaterade infektioner

Skriftlig fråga 1997/98:819 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)
Fråga 1997/98:819 av Hans Hoff (s) till socialministern om vårdrelaterade infektioner

Som svar i en tidigare ställd fråga om sjukhussjukan hänvisade socialministern till en rapport från Socialstyrelsen om hygienfrågor som skulle lämnats i början av 1997. Enligt uppgift kommer denna rapport att avlämnas under 1998. Att rapporten inte har offentliggjorts beror på att den innehåller kontroversiella förslag om långtgående förändringar vad gäller ansvarsfördelningen mellan bl.a. landstingen och områdescheferna. Rapporten lär vidare handla om hygienfrågor skall definieras som vård eller smittskydd och som en möjlig konsekvens härav föras in under smittskyddslagen (1988:1472). På så sätt skulle vårdrelaterade infektioner få högre prioritet och helt andra möjligheter skapas på nationell nivå vad gäller registrering och ingripanden av smittskyddsläkare. Enligt uppgift finns det ingen nationell statistik över hur många människor som drabbas av vårdrelaterade infektioner. Det beror på att det inte finns någon anmälningsplikt i detta avseende, men också för att upprättande av personregister för ett sådant ändamål inte är förenligt med datalagen (1973:289). Enligt min uppfattning är det helt oacceptabelt att tusentals människor drabbas av vårdrelaterade infektioner.

Min fråga till socialministern är:

Vilka åtgärder avser socialministern vidta för att minimera risken för att tusentals patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-06-03 Besvarad: 1998-06-10 Anmäld: 1998-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga