Vårdplatser för unga dömda för sexualbrott

Skriftlig fråga 2005/06:879 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 27 januari

Fråga 2005/06:879 av Magdalena Andersson (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Vårdplatser för unga dömda för sexualbrott

Antalet vårdplatser för unga människor som är dömda för sexualbrott och behöver behandling är få.

De flesta slutna ungdomshem har inte kompetens och personal för att vårda dessa unga brottslingar. Därför är risken stor för återfall om de unga dömda vårdas på platser utan den speciella kompetensen. Det handlar ofta om personer som har tankestörningar kring vad flickor vill och inte vill. De har behov av behandling för att minska faran för återfall.

I Sverige finns i princip ett enda ungdomshem som har adekvat kapacitet för vård av dessa personer (sju platser). De som vistas där är dömda för grova sexualbrott, våldtäkter, sexuella ofredanden, våldtäkter på barn och liknande brott. Enligt uppgift har man hittills inte sett återfall i sexbrott bland de unga män som vårdats där. Däremot har flera återfallit i annan kriminalitet.

Just nu är kön till denna typ av behandling lång och platserna skulle i princip behöva fördubblas för att rymma alla som behöver en plats. Det betyder att flera av de sex unga brottslingar som nu är dömda och står i kö för vård riskerar att vistas sin vårdtid på annan institution @ med stor risk för oönskat resultat, alltså en större risk för återfall. Denna situation är naturligtvis klart otillfredsställande.

Vad avser statsrådet att göra för att unga sexualbrottslingar ska få den vård som krävs för att de inte ska återfalla i sexbrott efter avslutad vård?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-01-27 Anmäld: 2006-01-27 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)