Vårdnadsbidrag, köp av hushållstjänster och subventionering av tjänstesektorn

Skriftlig fråga 2007/08:529 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 21 december

Fråga

2007/08:529 Vårdnadsbidrag, köp av hushållstjänster och subventionering av tjänstesektorn

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen har planer på ett skattefritt kommunalt vårdnadsbidrag på 36 000 kronor per år från och med den 1 januari 2008. Frågan är hur detta kommer att kombineras med andra subventioneringar. Bidraget kan användas till köp av hushållstjänster för 36 000 kronor, exempelvis barnpassning varefter hälften, 18 000, då återbetalas som skattereduktion. Vederbörande har då fått 54 000 av staten. Därefter kan dessa 18 000 användas för köp av tjänster från den delen av tjänstesektorn som får nedsatta socialavgifter. Denna motsvarar en nedsättning på 22,21 procentenheter för arbetsgivaravgifterna och maximalt 20,50 procentenheter för egenavgifterna. Värdet av vårdnadsbidraget ökas då en tredje gång.

Avser statsrådet att verka för att ytterligare subventionera enskildas konsumtion genom ytterligare regelförändringar på skatte- och socialavgiftsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-21 Anmäld: 2007-12-21 Besvarad: 2008-01-16 Svar anmält: 2008-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-16)