vårdköerna

Skriftlig fråga 1999/2000:1098 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 8 juni

Fråga 1999/2000:1098

av Lars Wegendal (s) till socialminister Lars Engqvist om vårdköerna

Att vi på nytt i Sverige ska behöva få läsa att det kan bli möjligt att köpa tid för operation. I detta fall gäller det Akademiska sjukhuset i Uppsala, där man skulle få slippa stå i kö genom att betala det fulla priset för operation. Att landstingets styrelse i detta läge väljer att utreda möjligheten att låta patienter betala hela priset är tillräckligt allvarligt. Detta visar att man är beredd, om möjligheten finns, att införa ett i grunden djupt orättvist system. Det måste vara vårdbehovet, och inte plånbokens storlek, som styr vilken placering man ska ha i vårdkön.

Klyftorna kommer att öka än mer i vården om man börjar resonera som Uppsala läns landsting att man kan bygga ett kösystem som bygger på egenbetalda avgifter. Det kommer troligen också att innebära längre kötider för vissa operationer, om högavlönade kan gå före lågavlönade, som får vänta på sin tur. Frågan om hur vi ser på människors lika värde när vi kan agera så här, infinner sig.

Vad avser socialministern vidta för åtgärder för att vårdköer inte ska bli en klassfråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-09 Anmäld: 2000-06-13 Besvarad: 2000-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-14)