vårdhögskoleutbildning i Kalmar län

Skriftlig fråga 1997/98:233 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)
Fråga 1997/98:233 av Krister Örnfjäder (s) till finansministern om vårdhögskoleutbildning i Kalmar län

Den av regeringen tillsatta utredaren B-M Bystedt har den 1 oktober 1997 överlämnat utredningen avseende vårdhögskoleutbildning överflyttad till staten. Utredaren är positiv till ett enhetligt huvudmannaskap och betonar samtidigt vikten av att landstingen får övergå till statligt huvudmannaskap vid olika tidpunkter. Vissa landsting däribland Kalmar län, har redan till regeringen insänt förslag till avtal. Här har Landstinget och Högskolan i Kalmar enats om villkoren för överflyttning. Den 1 juli 1997 inleddes försöksverksamheten med ökad regional självstyrelse för länets kommuner och landsting. En av det nya Regionsförbundets viktigaste uppgifter är att utarbeta ett program för länets långsiktiga utveckling. I detta sammanhang är en samlad högskoleutbildning en mycket viktig komponent. Landstinget har till Högskolan i Kalmar uttalat, att i syfte att stärka forskningsdelen inom social- och vårdvetenskapliga programmet finansiera ett professorsprogram. Om inte en överflyttning kan ske som planerat, senast den 1 januari 1998, kommer det påbörjade utvecklingsarbetet inom vårdhögskolesektorn att påverkas negativt.

Min fråga till finansministern är:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta så att vårdhögskoleutbildningen i Kalmar län övergår till statligt huvudmannaskap senast den 1 januari 1998?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-12-05 Anmäld: 1997-12-08 Besvarad: 1997-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga