värdering av innovationers immaterialrätt

Skriftlig fråga 2001/02:1364 av Bergström, Harald (kd)

Bergström, Harald (kd)

den 19 juni

Fråga 2001/02:1364

av Harald Bergström (kd) till näringsminister Björn Rosengren om värdering av innovationers immaterialrätt

Staten bidrar på olika sätt med stöd och lån också i tidiga skeden av en produkts framväxt. Under många år har dock upphovsmän och entreprenörer hävdat svårigheten att immateriellt skydda en produkt eftersom kostnaderna för patent inte kan bidragsfinansieras eller lånas upp till låg kostnad.

Till detta läggs så problemet när man lyckats få immateriellt skydd i form av patent eller mönsterskydd att detta inte ger någon rätt till mervärde att använda som tillgång i en balansräkning. Det spelar därvidlag ingen roll om företaget är stort eller litet. Inte heller ger ett beviljat patent rätt att åsätta en idé eller en prototyp ett värde möjligt att använda som medfinansiering i en bidrags- eller lånesituation för att finansiera den fortsatta utvecklingen av projektet.

Konsekvensen av detta är att uppfinnare oftast inte klarar att driva sina projekt vidare eftersom man inte klarar att ställa upp med erforderlig medfinansiering för att få projektbidrag. Rör det sig om lån saknas möjligheten att använda det värde patentskyddet ger produkten, eller idén, som säkerhet för lånet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för entreprenörer och uppfinnare att få finansiering för att driva projekt vidare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarad: 2002-08-06 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-06)