Vård och omsorg på minoritetsspråk

Skriftlig fråga 2017/18:1317 av Eva Lohman (M)

Eva Lohman (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Det finns i nuläget ingen möjlighet att överklaga ett beslut om vård och omsorg på minoritetsspråk om kommunen inte följer minoritetslagen, trots att staten i samband med sitt åtagande när det gäller diskrimineringskonventionen (CERD) lovar att tillförsäkra var och en likhet inför lagen.

Diskrimineringslagen utökades med en ny diskrimineringsgrund – tillgänglighet – för drygt två år sedan. Med det menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Med tanke på de grundläggande behov som nationella minoriteter har av vård och omsorg på sitt eget språk bör frågan kunna hanteras enligt diskrimineringslagen och som en fråga om bristande tillgänglighet när vården inte är tillgänglig för minoriteterna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Hur ställer sig ministern till att diskrimineringsgrunden för bristande tillgänglighet ska kunna tillämpas när vård och omsorg på minoritetsspråk inte erbjuds i förvaltningskommunerna enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-18 Överlämnad: 2018-05-18 Anmäld: 2018-05-21 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga