Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom

Skriftlig fråga 2018/19:3 av Jonas Eriksson (MP)

Jonas Eriksson (MP)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

SVT:s Uppdrag granskning har i dagarna lyft problematiken med att människor med pågående missbruk och psykisk sjukdom riskerar att ramla mellan stolarna och inte få den vård de behöver. De skilda lagstiftningarna gör att ingen tar huvudansvar och att den utsatte bara skickas runt mellan samhällets institutioner utan att få ett sammanhållet stöd.

Uppdrag granskning valde att synliggöra bristerna genom att följa Sanne, men det handlar inte bara om Sanne. Det är ett generellt problem och många som far illa. Det är inte värdigt Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Hur tänker ministern komma till rätta med problemet att människor med pågående missbruk och psykisk sjukdom faller mellan stolarna?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2018-11-13 Överlämnad: 2018-11-14 Inte besvarad: 2018-11-15 Anmäld: 2018-11-15 Sista svarsdatum: 2018-11-21
Svar på skriftlig fråga