vård för kvinnliga missbrukare

Skriftlig fråga 2001/02:1250 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 29 maj

Fråga 2001/02:1250

av Carina Hägg (s) till socialminister Lars Engqvist om vård för kvinnliga missbrukare

Det borde vara en självklarhet att missbrukande män och kvinnor ska få tillgång till vård och rehabilitering på lika villkor. Men så är det inte. Missbrukarvården är fortfarande utformad främst för män. Det är tyvärr inte ovanligt att det kan gå till på följande sätt. En kvinna som missbrukar får en vårdplats. Hennes familj och vänner hoppas att det ska bli en vändpunkt för henne. Men på vårdavdelningen kommer hon i kontakt med en manlig missbrukare. Han förser henne med heroin. De avbryter båda behandlingen och hon prostituerar sig för att finansiera missbruket. Behandlingen av kvinnor som missbrukar måste utgå från kvinnors situation och behov. Det handlar om hur man fördelar resurser och t.ex. inrättar särskilda avdelningar för kvinnor. Men det är också nödvändigt att de anställda får bättre kunskaper och visar en verklig vilja att se problemet.

Jag vill fråga socialministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att förbättra kvinnors möjligheter att få vård och behandling för sitt missbruk.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-05-29 Besvarad: 2002-05-31 Anmäld: 2002-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-31)