Vård av tunga narkomaner

Skriftlig fråga 2006/07:71 av Ericson, Lars-Ivar (c)

Ericson, Lars-Ivar (c)

den 30 oktober

Fråga

2006/07:71 Vård av tunga narkomaner

av Lars-Ivar Ericson (c)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Flera av varandra oberoende forskare anser att vården av tunga narkomaner inte är anpassad till dagens kunskapsläge. Ett exempel är användningen av Subutex som ersättningsmedel vid behandling av heroinberoende. I dag är bestämmelserna sådana att för att vara aktuell för behandling med Subutex måste missbrukaren kunna visa att han eller hon har varit dokumenterat heroinberoende i två år. Vissa kommuner vägrar även att erbjuda Subutexbehandling. Det är orimligt att den som vill ta sig ur ett missbruk inte ska kunna få adekvat behandling.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra vården av tunga narkomaner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-10-30 Anmäld: 2006-11-07 Besvarad: 2006-11-08 Svar anmält: 2006-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-08)