vård av kulturhistoriska byggnader

Skriftlig fråga 1998/99:352 av Brendt, Agneta (s)

Brendt, Agneta (s)
Fråga 1998/99:352 av Agneta Brendt (s) till kulturministern om vård av kulturhistoriska byggnader

den 11 februari

I Forsa socken i Hälsingland är Västergården i byn Sörhoga belägen. Det är en typisk Forsagård med två Jöns Månssondörrar. Ägaren ansåg sig inte ha möjlighet att bevara ytterligare en gårdsmiljö utöver den fyrbyggda gård som familjen bebor och sålde gården. Köparen har nu för avsikt att montera ned den gamla 1700-tals gården och flytta den till Stockholmsområdet för att bygga om den till ett hyreshus.

Nästa gång vi kan se gårdsdörrarna från 1800-talets början snidade av Forsas främste storsnickare är de kanske till salu på Antikmässan i Älvsjö utanför Stockholm och skickas till en köpare i Amerika som pittoresk prydnad till en villa i Kalifornien.

Har vi verkligen råd att undvara flera Hälsingegårdar och Jöns Månssondörrar? Har vi råd att sälja ut kulturmiljöerna, som finns runtom i vårt land? För varje Hälsingegård som försvinner är det ett omistligt källmaterial till vår historia som går om intet.

Projekt Hälsingegårdar är ett antal gårdar som valts ut att vårdas och visas. Men vad händer med alla gamla hus och gårdar som inte betraktas som tillräckligt kulturhistoriskt värdefulla för att bli byggnadsminnen eller få bidrag från länsstyrelsen till underhåll?

När en byggnad eller bebyggelse förklaras som "kulturhistoriskt värdefull" av de antikvariska myndigheterna tolkas detta ofta som att annan bebyggelse inte är värd att vårda. Det är hög tid att lyfta fram bebyggelsens kulturhistoriska betydelse.

Är kulturministern beredd att vidta åtgärder för att skydda det beskrivna kulturarvet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-02-11 Anmäld: 1999-02-16 Besvarad: 1999-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga