vård av apatiska flyktingbarn

Skriftlig fråga 2004/05:1290 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 21 mars

Fråga 2004/05:1290

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Barbro Holmberg om vård av apatiska flyktingbarn

Frågan om flyktingbarn i apatiskt tillstånd debatteras på många håll i samhället. Det är viktigt att slå fast att myndigheterna individuellt prövar alla asylansökningar. Det gäller också de här barnen och deras familjer.

De flyktingbarn som befinner sig i ett apatiskt tillstånd har varit med om fruktansvärda upplevelser och måste få ett värdigt bemötande och en bra vård. Det görs mycket för de här barnen i dag, men signaler från Rädda Barnen och Amnesty indikerar att vården är mycket skiftande i olika delar av landet.

Med anledning av ovanstående till jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att vården av de apatiska flyktingbarnen ska bli så bra som möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-03-21 Anmäld: 2005-03-22 Besvarad: 2005-03-31 Svar anmält: 2005-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-31)