Vård av anhöriga

Skriftlig fråga 2019/20:456 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Jag ställde en skriftlig till Lena Hallengren kring anhörigperspektivet för en kort tid sedan. Svaret Lena Hallengren gav mig bringar fortfarande inte klarhet i frågeställningen och väcker ytterligare frågor. Det står tydligt i regeringens uppdragsbeskrivning till Socialstyrelsen när det gäller att ta fram en nationell strategi för anhöriga, att den enbart ska innefatta anhöriga som vårdar eller stöder närstående äldre personer.

Att vara anhörig och vårda eller stödja en närstående innefattar inte bara närstående som är äldre. Det innefattar en långt bredare målgrupp. Med Lena Hallengrens nya definitionsbegrepp på anhöriga exkluderas många anhörigvårdare i en framtida nationell strategi, enligt regeringens uppdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Ämnar ministern ge ytterligare ett uppdrag till Socialstyrelsen där alla kategorier av anhörigvårdare inkluderas i nationell strategi för anhöriga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-19 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga