Varannan damernas i bolagsstyrelser

Skriftlig fråga 2013/14:419 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 13 februari

Fråga

2013/14:419 Varannan damernas i bolagsstyrelser

av Hannah Bergstedt (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Ordföranden i Svenskt Näringsliv har uttalat sig emot kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. Han anser att det saknas kompetenta kvinnor i tillräcklig omfattning för detta. Med den ställning han har borde man bli något betänksam om möjligheten att med övertalning lösa det faktiska både demokratiska och kompetensmässiga problem som underskottet av kvinnor i privata bolagsstyrelser utgör. Med en ledare med felaktiga attityder kan man knappast förvänta sig att följarna ska tänka annorlunda. En krönikör i landets största kvällstidning har påtalat ett antal väl kända fakta i målet. Inte mindre än 66 procent av alla examensbevis som tas ut från högskolan tas ut av kvinnor. Statistiska centralbyrån, SCB, angav för år 2012 att andelen styrelseordförande i den privata sektorn var 5 procent. I den offentliga sektorn var 54 procent av vd:arna och verkscheferna kvinnor – en jättelik skillnad som bara kan förklaras med att det privata näringslivet struntar i att ta till vara kvinnlig kompetens. I börsbolagens styrelser är 24 procent av ledamöterna kvinnor. I helägda statliga bolag är siffran 49 procent. I 27 procent av de mindre privata företagen finns en kvinnlig chef. På den offentliga sidan är det 69 procent. Krönikören sammanfattar helt riktigt det hela på följande sätt: ”Det saknas alltså inte kompetens bland kvinnor. Men det gäller att ta tillvara den.” Ordföranden i Svenskt Näringsliv vill däremot inte göra det, skulle man kunna tillägga. Frågan är nu vad regeringen och statsrådet vill. Statsrådet Norman har uttryckt sig kritiskt mot ordföranden i Svenskt Näringsliv och positivt till kravet på hälftenrepresentation.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att vi ska uppnå varannan damernas i de privata bolagsstyrelserna, och vilket är tidsperspektivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-13 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-19 Svar anmält: 2014-02-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-19)