våra barns olika uppväxtvillkor i Sverige

Skriftlig fråga 2003/04:1041 av Osman Sherifay, Mariam (s)

Osman Sherifay, Mariam (s)

den 5 april

Fråga 2003/04:1041

av Mariam Osman Sherifay (s) till statsrådet Berit Andnor om våra barns olika uppväxtvillkor i Sverige

I dagens Sverige vet vi att det finns skillnader i barns uppväxtvillkor. Detta har vi brottats med under alla år, och åtgärdat en hel del. Att det finns stora skillnader i barns uppväxtvillkor tyder på att vi måste göra mer. Vi kan och ska inte acceptera eller blunda för hur verkligheten ser ut.

Rädda Barnens årsrapport 2003 visar att klyftan mellan rika och fattiga barn ökar. Jag anser att barnfattigdomen måste tas på allvar, både ute i kommunerna och nationellt. Barn som växer upp i fattiga familjer fastnar ofta i fattigdomsfällan även som vuxna. De får svårt att fullfölja sina studier. De har svårare att flytta hemifrån, eftersom de inte har råd att köpa sig en lägenhet. I rapporten framkommer att antalet barn som lever i fattiga familjer är fyra gånger så högt bland barn med utländsk bakgrund jämfört med barn med svenska föräldrar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka konkreta åtgärder som hon avser att vidta för att underlätta livet för dessa barn och ungdomar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-05 Anmäld: 2004-04-13 Besvarad: 2004-04-15 Svar anmält: 2004-04-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-15)