Vår nationella beredskap

Skriftlig fråga 2020/21:353 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I förra veckan besökte jag Werma AB för att höra deras lösning på hur bekämpningen av skogsbränder kan bli effektivare. Sunneföretaget driver sedan cirka ett år tillbaka ett projekt som syftar till att förbättra den nationella förmågan när det gäller brandbekämpning från luften.

Produkten som har utvecklats kallas för The Elephant och är en containerlösning med kapacitet på 16 kubikmeter för att med hjälp av Hercules C130 vattenbomba skogsbränder. Det kan jämföras med en helikopter, som tar en kubikmeter i taget, och ett skopande plan, som tar cirka tre. Vattnet fälls via en ”snabel” och planets hastighet avgör hur koncentrerad eller spridd fällningen blir. Werma menar att man med den här idén kan bygga en mycket god nationell beredskap, utan löpande kostnader. Brandflyg är ett effektivt sätt att bekämpa skogsbränderna. Det har tidigare erfarenheter visat.

Vi kan blicka tillbaka till sommaren 2018 då Sverige drabbades av 300 stora och svårsläckta skogsbränder. Bränderna inträffade efter en period av långvarig och ovanligt torr sommar. Brandrisken nådde rekordhöga nivåer runt om i landet och hotade människor, bebyggelse och skogsegendom. Efter de omfattade skogsbränderna vidtog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på uppdrag av regeringen en rad åtgärder för att stärka skogsbrandberedskapen och stödja kommunerna vid omfattande bränder. Åtgärderna rör sig om bland annat brandbekämpning från luften, en ökning av antalet skogsbranddepåer, stärkt förmåga att ta emot internationellt stöd samt utveckling av myndigheters interna rutiner och arbetsformer.

Sverige är i dag bättre rustat men kan kanske bli ännu effektivare vid kommande skogsbränder. Vad gäller Wermas utvecklingsprojekt är det myndigheterna Försvarsmakten och MSB som blir berörda. Kommunikation, samordning och ledning hos berörda myndigheter är en viktig faktor för vår framtida hantering av eventuella omfattande skogsbränder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att bättre nyttja våra resurser genom bättre samordning mellan våra myndigheter och tillvarata utvecklingsprojekt likt den ovan beskrivna, för att ytterligare effektivisera den nationella skogsbrandsläckningsförmågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-05 Överlämnad: 2020-11-06 Anmäld: 2020-11-10 Sista svarsdatum: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga