vapenstölder

Skriftlig fråga 1997/98:313 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)
Fråga 1997/98:313 av Eva Flyborg (fp) till försvarsministern om vapenstölder

Vapenstölden vid LV 3 visar på oacceptabla systemfel inom försvaret. Tidigare har ett liknande rån inträffat vid K 1 i Stockholm. Det får inte vara så att man kan rycka vapnen ur händerna på värnpliktiga som vaktar militära förläggningar. Att, som chefen för Roslagens luftvärnskår, skylla på omoderna vaktlokaler är inte heller acceptabelt.

Förekomsten av illegala vapen är redan ett stort problem i Sverige. Många är stulna från militära förråd.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till försvarsministern:

Avser regeringen vidta några åtgärder för att förhindra att något liknande upprepas?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-01-14 Anmäld: 1998-01-19 Besvarad: 1998-01-20
Svar på skriftlig fråga