Vapenlicenshanteringen

Skriftlig fråga 2015/16:1492 av Kent Ekeroth (SD)

Kent Ekeroth (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den 14 juli gick Polismyndigheten ut med ett pressmeddelande om att reglerna för licens för enhandsvapen för målskytte skärps (https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/Juli/Nya-regler-for-enhandsvapen/).

De hänvisar i lagen till skrivningen om synnerliga skäl och att ”tillståndsgivningen ska vara mycket restriktiv”.

Riksdagen har dock inte tagit något beslut på att reglerna ska skärpas. I SOU 1998:44 sidan 136 står dessutom följande om ”synnerliga skäl”:

”I vapenlagstiftningen synes”synnerliga skäl” närmast syfta på att särskild skjutskicklighet skallvisas samt att viss ålder skall ha uppnåtts. I vart fall har utredningen intekunnat finna andra omständigheter som beaktats vid tillståndsgivningen.Utredningen menar att begreppet i detta sammanhang bör utmönstrasoch att det i stället i lagen skall anges i vilka hänseenden särskilda krav ställs.”

Frågan till statsrådet är därmed: avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att korrigera polisens nya inställning för enhandsvapen för målskytte eller delar regeringen polisens nya inställning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-08-08 Överlämnad: 2016-08-10 Svarsdatum: 2016-08-24 Sista svarsdatum: 2016-08-24 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga